Màquines clipadores per a la indústria alimentària: models manuals i pneumàtics.

Clipadores manuals

Clipadores manuals

Màquines clipadores models manuals.

+info
Clipadores pneumàtiques

Clipadores pneumàtiques

Màquines clipadores models pneumàtics de simple clip, doble clip o semiautomàtiques.

+info